dnes je 12.6.2024

Online kurz Expert na účtovnú závierku za rok 2022
Produkt manažér

On-line kurz EXPERT NA ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU ZA ROK 2022 predstavuje praktický výklad dôležitých informácií potrebných k zostaveniu účtovnej závierky a k účtovaniu súvisiacich účtovných prípadov. V jednotlivých kapitolách nájdete odpovede aj na otázky: Aký je rozdiel medzi účtovnou uzávierkou a účtovnou závierkou?

Aké činnosti sú spojené s účtovnou závierkou? K akému dňu sa vykonáva inventarizácia? Ako sa účtuje tvorba opravných položiek? Aké náležitosti musia spĺňať účtovné doklady? Tento on-line kurz prináša odborné informácie v nadväznosti na znenia konkrétnych právnych predpisov, do ktorých môže užívateľ priamo nahliadnuť.

V jednotlivých lekciách on-line kurzu EXPERT NA ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU ZA ROK 2022 nájdete základný prehľad a ilustráciu najbežnejších situácií na príkladoch týkajúcich sa slovenskej účtovnej jednotky v zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve.

Úspešné absolvovanie tohto kurzu Vám v mene celej redakcie želá


Ing. Kristína Segečová
Odborná redaktorka

Výhody, ktoré získate absolvovaním ON-LINE kurzu:

 • Celý kurz môžete absolvovať v pokoji na svojom PC a podľa vlastného tempa.
 • Získate najdôležitejšie poznatky týkajúce sa účtovnej závierky so zameraním na prehľad a ilustráciu najbežnejších situácií.
 • Cieľom kurzu je odovzdať vám maximum znalostí, aby ste sa stali samostatnými
  účtovníkmi v praxi.
 • Kurz je orientovaný na praktickú stránku prípravy a zostavenia účtovnej závierky.
 • Dozviete sa všetko o účtovaní účtovných prípadov spojených s účtovnou závierkou.
 • Získate prehľad ako pripraviť harmonogram zostavenia riadnej účtovnej závierky.
 • Úspešným vyplnením záverečného testu získate certifikát o absolvovaní kurzu.

ON-LINE kurz je určený:

 • všetkým, ktorí s účtovnou závierkou začínajú,
 • tiež tým, ktorí prechádzajú zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva,
 • podnikateľom, ktorí sa rozhodli mať svoje účtovné a daňové povinnosti pod kontrolou a chcú si ich viesť sami.

Ako bude ON-LINE kurz prebiehať?

 • Lekcie obsahujú praktické informácie s ukážkami z praxe.
 • Ku všetkým absolvovaným lekciám sa môžete vrátiť pomocou svojej osobnej stránky.
 • Na záver absolvujete test, na základe ktorého získate kvalifikačný certifikát o absolvovaní tohto on-line kurzu.
 • Pre získanie certifikátu o úspešnom absolvovaní on-line kurzu, musíte odpovedať na všetky otázky správne. Záverečný test môžete opakovať aj viackrát.

Certifikát po úspešnom absolvovaní on-line kurzu

Autor:

Ing. Monika Ziškayová
Ing. Monika Minárik

Už počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala ako pomocný účtovník, neskôr ako osoba zodpovedná za kompletné vedenie účtovnej agendy v slovenských spoločnostiach aj v spoločnostiach so zahraničnou účasťou s rôznym podnikateľským zameraním. Od roku 2009 je členkou komory daňových poradcov. Venuje sa predovšetkým daňovému poradenstvu spolu s podporou spracovania otázok v oblasti účtovníctva ako aj lektorskej činnosti pre individuálnych záujemcov.

 
Špeciálny webinár k online kurzu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.